Dashboard

We hebben besloten het dashboard niet meer openbaar te maken en enkel paneel linkjes per e-mail te comminuceren.